Risultati Idoneità

Informatica Musicale

AA 2023/2024

Risultati prove di Idoneità Informatica Musicale-Videoscrittura Musicale AA 2023/2024


Gruppi IV-VI (Idoneità 7-15-2024)

Gruppi I-III (Idoneità 23-1-2024)